Meetboei Eijkelkamp

De firma Eijkelkamp heeft de boei geplaatst in de Singel. Deze boei voorziet in een vijftal meetwaarden. Hieronder lees je daar meer over. Op deze pagina zie je de meetwaarden en een uitleg van wat ze inhouden.

De boei blijft tot 5 juni liggen.

Zuurstof

Deze parameter meet de hoeveelheid vrije zuurstofmoleculen in het water. De zuurstofconcentratie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van het watersysteem omdat zuurstof essentieel is om te kunnen leven. Hele lage zuurstofconcentraties in het water zullen vrijwel altijd leiden tot organismesterfte wat ervoor zorgt dat verkeerde bacteriën in het water aanwezig zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot botulisme. Botulisme begint met misselijkheid, overgeven, moeheid, duizeligheid, algehele zwakte, een droge mond en buikklachten. Botulisme kan uiteindelijk dodelijk zijn. Koud water houdt meer zuurstof vast dan warm water, hierdoor zal de kans op een verontreiniging bij lage temperaturen kleiner zijn. Een goede zuurstofconcentratie bevindt zich boven de 4mg/L.

Zuurgraad

De zuurgraad is een belangrijke parameter voor het bepalen van de waterkwaliteit. De hoeveelheid vrije waterstofionen (H+) of hydroxide (OH-) ionen in het water wordt gemeten. De concentratie van deze ionen in het water geeft de zuurgraad van het water aan. Neutraal water heeft een pH van 7 en de meeste waterlichamen hebben een pH-waarde tussen de 6 en de 8. Regenwater is zuurder en heeft een pH van 5.6, natuurlijk water waar veel regenwater in terecht komt heeft daarom vaak een lagere pH-waarde. De pH is van belang voor alle organismen in het water, deze hebben allemaal een bepaalde pH-waarde waarbij zij het beste kunnen overleven. Voor mensen is een pH tussen 5,5 en 8 wenselijk en vormt dan geen gevaar voor de gezondheid. Dit is ook een van de belangrijkste metingen die worden gedaan in zwembaden.

Vervuilingskans

Bacteriën leven ook in het water en hebben wij nodig om te kunnen bestaan. Bacteriën ruimen ons afval op en zorgen voor een vertering van organische producten. Helaas zijn deze bacteriën soms in grote hoeveelheid aanwezig in oppervlaktewater. Het gaat hier bij om E-coli en streptokokken bacteriën. De concentraties van deze bacteriën zijn niet direct te meten, maar kunnen worden afgeleid uit meerdere parameters. De vervuilingskans geeft aan wat de mogelijkheid is op een bacteriën verontreiniging. Deze waarde is dus niet direct te relateren aan de hoeveelheid bacteriën in het water en het gevaar voor mensen die erin zwemmen. Een waarde boven de 3000 zal problemen opleveren voor de gezondheid.

Temperatuur

De temperatuur beïnvloedt de hoeveelheid zuurstof in het water. Elk organisme heeft een specifieke temperatuur waarin het zich graag bevindt en wanneer de temperatuur teveel afwijkt raakt het ecosysteem uit balans. Voor mensen is een aangename temperatuur tussen de 18 en 25 graden. Ook bacteriën vinden dit een aangename temperatuur en dit kan voor problemen zorgen. Een langdurige hoge temperatuur kan voor een vervuiling met E-coli en streptokokken bacteriën zorgen. Deze bacteriën veroorzaken buikklachten, koorts en een heel slap gevoel. Natuurlijke oorzaken van temperatuurveranderingen kunnen zijn regenval, instroom van grondwater en troebelheid. Menselijke oorzaken zijn vaak het lozen van koelwater en het dumpen van afvalwater uit een afvalwaterzuivering. De locatie waar gemeten wordt kan grote temperatuurverschillen geven. Wanneer de zon de hele dag brandt op een waterplas zonder schaduw, kan de watertemperatuur hoger oplopen dan wanneer het water zich in de schaduw bevindt.

Doorzicht

De troebele deeltjes in het water houden warmte vast, waardoor de temperatuur van het water stijgt. Warm water houdt minder opgelost zuurstof vast dan koud water, waardoor de zuurstofconcentraties in troebel water sneller zullen dalen. Daarnaast wordt het doorzicht beperkt door troebele deeltjes in het water. Hierdoor vermindert het fotosyntheseproces en daarmee de productie van opgeloste zuurstof. Plotselinge veranderingen in troebelheid kunnen duiden op een indicatie van een verontreiniging. Ook voor de veiligheid voor een zwemmer is het niet verstandig te zwemmen in troebel water. Tijdens wedstrijden kan bij het onwel worden van een zwemmer, deze persoon slecht worden teruggevonden wanneer het doorzicht zeer beperkt is. Een goed doorzicht heeft een waarde lager dan 100 NTU.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit fantastische systeem? Heb je belangstelling om het in te zetten voor een open water tocht of wedstrijd? Of wil je het zwemparcours van jouw triathlon meten? Neem dan contact op met Leon van Hamersveld.