Businesstrio’s krijgen eigen start

Business trios’ starten dit jaar voor het eerst niet tegelijk met de trio’s.

Om 13:10, 10 minuten na de start van de trio teams, wordt het kanon afgestoken voor de start van de business trio’s.
We hopen hiermee meer strijd onderling om de felbegeerde beker in de wacht te slepen.

Starttijden