Skip to content

COVID

Als op 6 juni 2022 nog maatregelen gelden die door verantwoordelijke autoriteiten worden geëist ter voorkoming van verspreiding van Covid-19 dan kunnen wij als bestuur de noodzakelijk geachte toegangseisen stellen. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de toegangseisen ligt bij de deelnemer.

Wanneer deelnemer niet kan/wil voldoen aan de toegangseisen dan heeft deelnemer géén recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Met je inschrijving ga je akkoord met deze regels.

Wij hopen natuurlijk op volledige vrijheid, zonder uitsluitingen, van deelname aan ons evenement.